Ảnh đẹp dễ thương

Ảnh đen trắng

Hình ảnh bàn tay bốc khói

Hình ảnh bàn tay bốc khói


Kích thước ảnh : 900 x 900 px

Hình ảnh đen trắng với hình ảnh khuân mặt người đàn ông đang hút thuốc bàn tay xòe rộng bốc đầy khói trắng.

Ảnh đen trắng là một thể loại hình ảnh đơn giản làm cho người xem ảnh cảm thấy mờ ảo bí hiểm tạo nên một hình ảnh gợi khám phá.


Các hình ảnh đẹp khác

Gửi bình luận của bạn tại đây

Xem nhiều nhất