Ảnh đẹp dễ thương

Ảnh đẹp Desktop

Ảnh đẹp quả kinh khí cầu trên không trung

Hình nền quả kinh khí cầu trên không trung


Kích thước ảnh :1280 x 1280 px

Hình nền dành cho destop với hình ảnh quả kinh khí cầu khổng lồ đang bay trên không trung bao la. Nguyên tắc hoạt động của quả bóng khổng lồ này là phải dối tráy hết ô xi trong nó để chỉ còn lại khí hidro, khí này sẽ giúp cho quả bóng bay lên cao hơn thế nữa mà chúng có thể trở thêm vài người nữa cùng bay lên.

Đây cũng là một phương tiện bay dành cho du khách muốn lên không trung thăm quan được sử dụng tại những nơi có không gian rộng lớn.

 


Các hình ảnh đẹp khác

Gửi bình luận của bạn tại đây

Xem nhiều nhất