© 2021 ảnh đẹp 9. All Rights Reserved.

Ảnh đẹp dễ thương

Hình này nằm ở mục Ảnh hoạt hình

Ảnh đẹp hoạt hình hổ làm đổ người tuyết

Kích thước : 1024 x 768 px

Hình nền hoạt hình hổ làm đổ người tuyết là một bức tranh vui về hình ảnh nhân vật hoạt hình quen thuộc trong Disney chú hổ vằn đang nằm trên chốc hình nộm người tuyết.

Khi mùa giáng sinh tới gia đình nào cũng phải chuẩn bị một hình nộm người tuyết đặt trước cửa nhà, chú hổ vằn đã tạc song một người nộm vậy mà hậu đậu thế nào để đổ và nằm bẹp lên cả thành quả của mình.

Các hình ảnh đẹp khác