Ảnh đẹp dễ thương

Người nổi tiếng

Hình ảnh đen trắng chân dung Đại Tướng Võ Nguyên Giáp

Hình ảnh đen trắng chân dung Đại Tướng Võ Nguyên Giáp

Kích thước ảnh : 500 x 737 px

Hình ảnh đen trắng chân dung Đại Tướng Võ Nguyên Giáp một bức hình nổi tiếng của một cố đái tướng với những chiến công hiển hách nhất khi còn sinh thời. Bác đã ra đi trong niềm thương tiếc của cả dân tộc Việt Nam, chiến công lấy lừng của bác với những đường lối chiến đấu mà cả thế giới phải khâm phục trong trận đánh điện biên phủ, Bác là một tấm gương sáng cho tất cả chúng ta học tập và noi theo. 


Các hình ảnh đẹp khác