© 2021 ảnh đẹp 9. All Rights Reserved.

Ảnh đẹp dễ thương

Hình này nằm ở mục Ảnh đẹp máy tính

Ảnh đẹp cây cầu treo trong rừng sâu

Kích thước : 1200 x 750 px

Hình nền cây cầu treo trong rừng sâu một cây cầu rất dài được bắc giữ hai ngọn núi với nhau như một phương tiện giao thông hữu hiệu. Cây cầu được làm bằng sắt với những sợi dây cáp to được nối giữa hai đầu cầu với nhau, hàng lang bảo vệ là những hàng lưới b40 rất to, dưới mặt cầu là những miếng sắt được ghép lại với nhau cho người đi được an toàn.

Các hình ảnh đẹp khác