© 2021 ảnh đẹp 9. All Rights Reserved.

Ảnh đẹp dễ thương

Hình này nằm ở mục Ảnh bìa facebook

Ảnh bìa facebook khi tổ quốc gọi ta sẽ trả lời

Kích thước : 660 x 242 px

Ảnh bìa facebook khi tổ quốc gọi ta sẽ trả lời một hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng năm cánh sáng chói của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Nền của quốc kỳ màu đỏ là máu của cha anh ta đã ngã xuống để đổi lấy độc lập tự do, ngôi sao 5 cánh là thể hiện cho 5 tầng lớp chính của nước ta công, nông, thương, sỹ, binh. Cha ông ta đã hi sinh xương máu để đổi lấy độc lập tự do cho thế hệ sau này, cho nên chúng ta phải biết chân trọng và giữ gìn bằng cách " Khi Tổ Quốc gọi ta sẽ trả lời".

Các hình ảnh đẹp khác