© 2021 ảnh đẹp 9. All Rights Reserved.

Ảnh đẹp dễ thương

Hình này nằm ở mục Cover facebook

Cover facebook phản đối Trung Quốc xâm lược

Kích thước : 851 x 314 px

Cover facebook phản đối Trung Quốc xâm lược một biểu tượng cờ đỏ sao vàng năm cánh cùng năm bàn tay đại diện cho năm tầng lớp của đất nước Việt Nam biểu tình. Vấn đề biển đông của nước ta hiện nay đang rất căng thẳng nó thu hút nhiều sự chú ý của toàn thế giới. hãy tải hình ảnh coverfacebook trên về làm hình nền cho trang mạng xã hội của mình để thể hiện chứng kiến của mình đánh đuổi sự xâm lược của Trung Quốc ra khỏi biển đông Việt Nam.

Các hình ảnh đẹp khác