© 2021 ảnh đẹp 9. All Rights Reserved.

Ảnh đẹp dễ thương

Hình này nằm ở mục Ảnh bìa facebook

Ảnh bìa facebook tôi là người Việt Nam

Kích thước : 460 x 161 px

Ảnh bìa facebook tôi là người Việt Nam một hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng quen thuộc trên đó có ghi những dòng chữ rất có ý nghĩa.

" Tôi là người Việt nam. Khi tổ quốc gọi, chungd tôi trả lời" Khi đã là một công dân Việt Nam thì mỗi chúng ta phải có trách nhiệm và nghĩa vụ là bảo về tổ quốc, nếu như đất nước bị xâm hại hay bị de dọa thì môic húng ta phải lên tiếng để đấu tranh bằng nhiều hình thước khác nhau bảo vệ tổ quốc.

Các hình ảnh đẹp khác