© 2021 ảnh đẹp 9. All Rights Reserved.

Ảnh đẹp dễ thương

Hình này nằm ở mục Ảnh bìa facebook

Ảnh bìa facebook Việt Nam muôn năm

Kích thước : 494 x 184 px

Ảnh bìa facebook Việt Nam muôn năm một hình ảnh cờ đỏ sao vàng năm cánh với những dòng chữ rất ý nghĩa. Trên nền đỏ Nền đỏ của lá cờ là sự hy sinh sương máu của cha ông ta mới có được, ngôi sao vàng năm cánh là biểu tượng cho năm tầng lớp trong xã hội công, nông, thương , sỹ, binh. Hãy biết yêu tổ quốc và quý trọng những gì cha ông ta đã đánh đổi cho chúng ta hôm nay có một ngày bình yên.

Các hình ảnh đẹp khác